Katılım Bilgileri

Sempozyum, yurt içinden ve dışından tüm akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır .
Sempozyum, katılımcılar ve izleyiciler için ücretsizdir.
Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.
Sempozyuma en fazla iki bildiri özeti gönderilebilir. Ancak katılımı kesinleşenler yalnızca bir bildiri sunumu yapabilirler.
Başvurularınızı sözlü bildiri, panel önerisi, atölye çalışması, poster sunum, film gösterimi ve fotoğraf sergisi olarak yapabilirsiniz.
Lisansüstü öğrenciler devam eden çalışmalarını tartışma ve geliştirme fırsatı bulabilecekleri lisansüstü forum için de davetlidir.
Bildirilerin sunumu 15 dakika ile sınırlıdır.
Bildiri özetleri 10 Mayıs 2019 tarihine kadar icsmsymposium[et]gmail.com adresine gönderilmelidir. Gönderilen bildirilerin kabul edilip edilmediği başvuru sahiplerine 16 Haziran 2019 tarihine kadar bildirilecektir.
Sempozyum programı 11 Ağustos 2019 tarihinde sempozyum sayfasında açıklanacaktır.
Katılımcıların yemek ve konaklama giderleri kendilerince karşılanacaktır.
Katılımcılar bildirilerinin tam metnini masculinitiesjournal@gmail.com adresine göndererek Masculinities: A Journal of Identity and Culture’da yayınlanması için başvuruda bulunabilirler.
Bildiri tam metni için http://www.masculinitiesjournal.org/ adresinde bulunan makale yazım kuralları esastır.