Özet Hazırlama Kılavuzu

Gönderilen bildiri özetleri 300 kelimeden oluşmalıdır.
Türkçe özet ile birlikte İngilizce özeti de yazılmalıdır.
Tüm özetler Microsoft Word programında hazırlanmalıdır.
Başlık koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır, yazı karakterleri 12 punto, ortalanmış ve “Cambria” fontu kullanılarak yazılmalıdır. 
Yazar(lar) isimlerini Cambria fontuyla, 10 punto olarak başlığın hemen altında sağa yaslanmış şekilde belirtmelidir.
Kurum ve bölüm adı ile e-posta adresi, ismin sonuna “*” işareti konularak sayfanın en altında dipnot biçiminde eklenmelidir. 
Kenar boşlukları: Üstten 2,5 cm, alttan 2.0 cm, soldan 2,5 cm, sağdan 2.5 cm olmalıdır.
Satır aralarındaki boşluk genişliği 6 nk olmalı ve metin 10 punto Cambria karakteriyle yazılmalıdır.
Özetler okura ilgili yazının temel argümanı hakkında genel bir kavrayış kazandıracak biçimde hazırlanmalı ve uzunluğu başlık ve yazar bilgisi de dahil olmak üzere Türkçe ve İngilizce özetler için 300’er sözcüğü geçmemelidir. 
Özetlerin sonunda en fazla 5 anahtar kelime olmalıdır. 
Özetler öncelikle editörler tarafından sempozyum temasına uyumlulukları yönünden incelenecek ve yukarıda verilen biçimsel özelliklere göre denetlenip bu aşamayı geçerlerse çift kör hakemli değerlendirme için hakem kurulumuza iletilecektir.
Özetlerinizi http://symposium.masculinitiesjournal.org/ adresinde bulunan kayıt/registration’a kayıt olduktan sonra online olarak yükleyiniz.