Organization Committee

 
Head of the Organization Committee
Dr. Öğr. Üyesi - Çimen Günay-Erkol – Özyeğin Üniversitesi
 
Symposium Organization Committee​
Dr. Atilla Barutçu – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Dr. Beril Türkoğlu - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Duygu Altınoluk – Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Dr. Gülden Sayılan - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Hasan Kürşat AKCAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu- Özyeğin Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem Duva Kaya -Dokuz Eylul Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Selin Akyüz - İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Şahinde Yavuz - Karadeniz Teknik Üniversitesi
Şenol Topcu – Independent Researcher
 
Secretariat  
Duygu Altınoluk
Şenol Topcu